Training Session On Tour 2015 ครั้งที่ 1 (TSOT#1)


TSOT1

มาแล้ว! ข่าวดีของนักศึกษาแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
กับกิจกรรม Training Session On Tour (ครั้งที่1)
หัวข้อ การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015
ขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมกิจกรรม 1 วันเต็ม ที่อัดแน่นไปด้วยความสนุก และสาระเนื้อหามากมายที่หาไม่ได้จากห้องเรียน

มาร่วมกิจกรรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหละ?
1. ได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้ฝึกการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าจากการทำงาน
3. การเปิดมุมมองจากประสบการณ์ใหม่ๆ ที่พลาดไม่ได้

ด่วน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2014
กรอกใบสมัครด้านล่างนี้เลย

ใบสมัครกิจกรรม

ค่าสมัครเพียงคนละ 100บาท

**ประกาศผลผู้สมัครและรายละเอียดการโอนเงิน วันที่ 16 ธันวาคม 2014

 

>> Training คือ อะไร

ความหมายของ Training คือ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และดึงศักยภาพของคนที่มีหลากหลายด้านออกมา Training เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของ IFMSA ที่จะทำให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์สามารถทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของการฝึกอบรมมีหลากหลายเทคนิค ตัวอย่างเช่น การจับคู่ การเทรนเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  และที่สำคัญที่สุดได้แก่ การสะท้อนความรู้สึกหรือ Reflection ที่ต้องมีหลังกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อให้ทุกคนได้ทบทวนว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการกิจกรรมครั้งนั้นๆบ้าง และตัวเราพัฒนาขึ้นแค่ไหน แนวคิดหลักของการฝึกอบรม หรือ training คือ การพัฒนาตัวเองนั่นเอง