Training Session On Tour


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม National meeting 2015

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกร่วมงาน IFMSA-Thailand National Meeting 2015 รายชื่อการแบ่งกลุ่มร่วม SCOs and training session (อัพเดต2มิย) ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนนะครับ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านทำการยืนยันสิทธิ์ตามวิธีด้านล่าง 1. โอนเงินค่าลงทะเบียน1000บาท มาที่บัญชี “สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย เลขที่ 016-426740-5 บัญชีธ.ไทยพาณิชย์… Read the rest

Training Session on Tour 2015 ครั้งที่ 1 (TSOT#1)

Training Session on Tour 2015 ครั้งที่ 1 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ “Teamwork” Training คือ การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน ในครั้งนี้จัดในหัวข้อ Teamwork… Read the rest