international


August Meeting 2015 , Macedonia

การประชุมสามัญประจำปีของ IFMSA ณ ประเทศมาซีโดเนีย ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2558 สนใจสมัครได้อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ AM2015@Macedonia… Read the rest

APRM 2015

APRM หรือ Asia-Pacific Regional Meeting เป็นการประชุมระดับ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ของ IFMSA หรือ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ กิจกรรมในงานจะมีทั้งการประชุมของกรรมการสมาพันธ์ในระดับเอเชียแปซิฟิก การแสดงโครงการของนศพ. กิจกรรมของ SCOs หรือ Standing Committees คือ กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่สนใจในด้านเดียวกัน(รู้จัก… Read the rest

August Meeting 2015 @Macedonia

ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมการประชุม AM 2015 (August Meeting) สถานที่ : สาธารณรัฐมาซิโดเนีย ระยะเวลา : 3-9 สิงหาตม 2558 ค่าลงทะเบียน : 17,000 บาท หากสนใจให้คิดค่อมาทางเพจ  facebook page: … Read the rest

รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม APRM 2015 ณ ฟิลิปปินส์

ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมการประชุม APRM 2015 (Asia Pacific Regional Meeting) สถานที่ : กรุงมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา : 26-29 มิถุนายน 2558 ค่าลงทะเบียน : 11,000… Read the rest

ประกาศผล การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมประจำปี IFMSA (MM2015)

ประกาศผล การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมประจำปี IFMSA (MM2015) ณ ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2558 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกมีดังนี้ 1. ชลิตพล วนิชพิสิฐพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2. กุลวิชญ์ ศรประชุม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล… Read the rest

แรงบันดาลใจจากการร่วมประชุม AM2014

  จากการที่ได้เข้าร่วม AM2014 ที่ประเทศไต้หวันการเข้าร่วมในครั้งนี้ทำให้ผมได้เปิดโลกทัศน์และทัศนคติของตัวผมเองให้กว้างขึ้น เห็นมุมมองต่างๆของคนต่างชาติต่างภาษา นอกจากนี้ ยังได้เห็นได้ศึกษา และได้เรียนรู้การทำงานขององกรค์นักศึกษาแพทย์ ซึ่งถือได้ว่าเก่าแก่และมีสมาชิกมากสุดในโลก หนึ่งในกิจกรรมที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ project fair รูปแบบเหมือนงานที่นำ project ต่างๆของแต่ละประเทศมาแสดง ซึ่ง project ที่ทำให้ผมประทับใจอย่างมาก คือ bone… Read the rest