National Meeting 2015


10556428_790845767620463_7475845782868076210_n

What is National Meeting 2015 ?

National Meeting 2015 คือ การประชุมประจำปีของ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand)  จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรม และจัดแสดงผลงานของนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำสมาพันธ์ฯให้ นิสิตนักศึกษาแพทย์รู้จักและสนใจกิจกรรมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและสังคม และสร้างสัมพันธภาพอันดีงามร่วมกันในระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในครั้งนี้ นับเป็น 12th National Meeting จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยในปี 2015 ที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ จึงได้โอกาสจัดการประชุมในธีม AEC doctors-to-be เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ IFMSA-Thailand ได้จัด นิทรรศการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสุขภาพและสังคม (Health science student showcase) เพื่อสร้างพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาในแพทย์ และในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพได้โชว์ผลงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนไอเดีย เพื่อสร้างความร่วมมือ และเพิ่มโอกาสได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Who should attend?

หากคุณเป็นนักศึกษาแพทย์ ที่ต้องการพัฒนาตนเอง หาโอกาสใหม่ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาสังคม  ไม่ว่าจะชั้นปีไหน จะเพิ่งเข้าใหม่ พวกเราต้อนรับทุกคน 😀

Why you should attend?

IFMSA-Thailand เป็นองค์กรตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่เชื่อในศักยภาพของนักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาบุคคล มีวิสัยทัศน์สร้างแพทย์ที่มีความพร้อมทางจิตใจและมีทักษะรอบด้านเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน เราจึงจัด National Meeting 2015 ขึ้นด้วยความต้องการที่จะเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดพื้นที่สำหรับคนมีไฟ สร้างเครือข่ายของนิสิตนักศึกษาที่มีพลังพัฒนาตนเองและสังคม เมื่อหลายๆคนที่มีศักยภาพ มีพลัง มีไอเดีย มีความแตกต่าง มีความฝัน มารวมตัวกัน การพบปะ พูดคุย เล่าเรื่องราว ย่อมนำไปสู่สิ่งใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ และกิจกรรมหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆรอบๆตัว ด้วยมุมมองที่ต่างออกไป

National Meeting 2015 จึงไม่เพียงแต่จะเป็นกิจกรรมแนะนำ พบปะสังสรร แต่ยังเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม งานนี้อาจเป็นก้าวเริ่มต้นก้าวเล็กๆของคุณ

Where?

อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

พักโรงแรมบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัย

*********************************************************

การเดินทางด้วยตนเอง

อาศัยรถ shuttle bus ของม.มหิดล 
http://www.op.mahidol.ac.th/orga/service_shuttle.html

อาศัยรถบริการสาธารณะ
http://egraduation.mahidol.ac.th/map-guide.html

แผนที่อาคารศูนย์การเรียนรู้
http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/files/map_mulc.pdf

 

When? and what will we do?

6-7 มิถุนายน 2558  โดยมีกิจกรรมคร่าวๆ ดังนี้

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ โดย IFMSA-Thailand Alumni
พี่ๆหลายคนที่เคยทำกิจกรรมใน IFMSA-Thailand จะมาแบ่งปันเรื่องราว และแรงบันดาลใจในการเรียน และกิจกรรม พร้อมพูดคุยกับน้องหน้าใหม่ทุกคน:D

การประกวดนำเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพภาคบรรยาย(Boot camp oral presentation)
การนำเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพจากโครงการ Boot camp ในภาคบรรยาย  หากอยากรู้จักว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพคืออะไร มาร่วมชมกันได้

กิจกรรมพัฒนาทักษะ และกิจกรรมของแต่ละ SCOs* (SCOs and training session)
กิจกรรมแนะนำการทำงานด้านต่างๆของ IFMSA-Thailand รวมถึงจุดประกายแก้ไขปัญหาในด้านนั้นๆ รวมถึงฝึกทักษะของนักศึกษาแต่ละคนด้วย ตามวัตถุประสงค์ที่ IFMSA-Thailand ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน
(*SCOs หรือ Standing committees ในที่นี้หมายถึง กลุ่มนักศึกษาที่สนใจปัญหา และทำกิจกรรมในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น SCOPH หรือ Standing Committee On Public Health คือกลุ่มนักศึกษาที่สนใจปัญหาในด้านสาธารณสุข เป็นต้น)

การบรรยายในหัวข้อ ASEAN doctors-to-be
การบรรยายเพื่อให้ความรู้ และเตรียมพร้อมนิสิตนักศึกษาแพทย์ ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

นิทรรศการและการประกวดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสุขภาพและสังคม (Health science student showcase)
เป็นการแสดงผลงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพจากทั่วประเทศ รวมทั้งประกวดการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใครอยากรู้ว่า เพื่อนๆคณะอื่นๆทำอะไรกันบ้าง มาร่วมชมและแชร์ไอเดียกันได้ที่นี่ 😀

Social activities
แน่นอนว่า เรามีเกมสนุกๆ และเวทีให้ลุกขึ้นมาแดนซ์กันแน่นอน พร้อมพาทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมด้วย^^

How to register?

1. กรอกข้อมูลในลิ้งค์ http://goo.gl/forms/t9CgD5IoRD ได้ถึงวันที่ 23 พค 2558

2. รอประกาศรายชื่อยืนยัน และจ่ายเงินระหว่างวันที่ 24-29 พค 2558

3. ส่งสลิปการโอนเงิน (ค่าลงทะเบียน1000บาท) เพื่อตอบรับการเข้าร่วม National Meeting

***รายละเอียดบัญชีและการโอนเงิน ตามนี้ www.ifmsa-th.org/index.php/nm2015announce

More info:

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อมาที่

facebook page: IFMSA-Thailand

หรือ email: president@ifmsa-th.org