เชิญชวนนิสิตนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมการประชุม March Meeting 2016


marchmeeting2016

General Assembly คืออะไร?

ใหม่! : ประกาศคัดเลือก-MM2016

ใหม่กว่า! : ประกาศผลการคัดเลือก MM 2016 Malta รอบ Late Registration

General Assembly คือการประชุมที่เต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจ มีนักศึกษาแพทย์กว่า 800 คนจาก 100 ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น วัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่างชาติ รวมทั้งการเสนอผลงานและร่วมวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

Location: Malta
Date: 2-8 March 2016
Registration Period:

  • Early 11 Nov – 7 Dec 2015
  • Late 16 Dec 2015 – 6 Jan 2016

More Information: Malta 2016 Page or MM2016

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *