Reproductive Health including AIDs


 

 scora_inverted

Standing Committee On Reproductive Health including AIDs (SCORA)  เป็นกลุ่มงานที่เน้นการพัฒนาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคภายในระบบสืบพันธ์ โดยกลุ่ม SCORA มุ่งหวังที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ รวมถึงลดอัตราการทำแท้งที่ไม่เหมาะสมโดยการให้ความรู้และสร้างทัศนคติให้กับผู้คนถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการสืบพันธ์เหล่านี้ นอกจากนี้ทางองค์กรยังมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาสิทธิมนุษยชนของผู้คน โดยเฉพาะด้านความเสมอภาพของเพศชายและหญิง และ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ดังนั้นโครงการและกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม SCORA จะเน้นการช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมและช่วยให้ความรู้แก่เยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้คนที่มีอัตราเสี่ยงการติดเชื้อสูง

ในวาระการทำงานปีค.ศ. 2014-2015 กลุ่ม SCORA มีเป้าหมายในการทำงานทั้งสิ้น 3 ข้อ คือ

  1. ชักจูงสมาชิกร่วมเสนอความคิดทำโครงการต่างๆในขอบข่ายของSCORA เช่น
    1.1โครงการสร้างความตระหนักแก่คนในสังคมเกี่ยวกับความเสี่ยงของตนในการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
    1.2.ทำโครงการรณรงค์ให้คนในสังคมไม่กีดกันผู้ติดเชื้อโดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์, การติดต่อของโรคกลุ่มนี้และการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ
    1.3 โครงการอื่นๆตามความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม
  2. เพิ่มสมาชิกในกลุ่มSCORAและทำให้กลุ่มSCORAเป็นที่รู้จักมากขึ้น
  3. เพิ่มการติดต่อกับSCORA World เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อขยายขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ

SCORA-Thailand Team

aid aids

 

 

aim

ธัญชนก ชูธรรมสถิตย์
Tunchanok Chutumsatid (Aim)
National Officer on Reproductive health including AIDs (NORA)

email: nora@ifmsa-th.org

 
   

 

SCORA news

Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 6 : พี่แขก

Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 6 : พี่แขก

  "เราก็ทำงานกับผู้ติดเชื้อมาตลอด 15-20 ปี แล้วเราก็รู้ว่าการที่ติดเชื้อก็มีช่องทางจากหลายสาเหตุ แล้วที่ผ่านมาทำงานกันเยอะกับกลุ่มผู้ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยกลุ่มที่ทำงานกับผู้ที่ใช้ย[...]
Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 5 : อ.พีระวงศ์

Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 5 : อ.พีระวงศ์

  "ผมมาทำเพราะ.....มันคลิกอะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาเดี๋ยวนี้เรียกกันว่าอะไร ยุคผมเมื่อสิบปีที่แล้ว มันคลิกอะ มันใช่ ทำแล้วมันมีความสุข ไม่ได้รู้สึกสงสาร รู้สึกเห็นใจ หรือรู้สึกอะไรหรอก มัน[...]
Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 4 : พี่หนูเล็ก

Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 4 : พี่หนูเล็ก

"คือมีผู้ใหญ่ใจดีไปทาบทามให้พี่มาช่วยเหลือด้านนี้ค่ะ เราก็พร้อม สะดวกที่จะมา และเราไม่ได้กลัวโรคที่เป็น นี่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะ พี่หนูเล็กก็คิดถึงหลัก universal precaution ค่ะ มันไม่ได้ติดกั[...]
Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 3 : พี่แยม

Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 3 : พี่แยม

>>ถ้าแต่งงานกันแล้ว และทราบว่าแฟนเป็นเอดส์ จะทำยังไง... "อย่างแรกก็ตั้งสติให้มั่นก่อนว่าเอดส์ก็เป็นเหมือนโรคเรื้อรังชนิดนึง ที่กินยาแล้วก็ควบคุมไวรัสไว้ได้ แล้วพาตัวเองไปตรวจก่อน หลังจากน[...]
Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 2 : พี่กะทิ

Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 2 : พี่กะทิ

"ประทับใจในฐานะที่ทำงานมา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงยาได้มากขึ้น วันนี้ก็มาช่วยทางศิริราช ขายเสื้อและหารายได้ให้กองทุนผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ประทับใจคือคนไข้บางท่านก็ช่วยจัดกิจกรรมให้ความรู้ก[...]
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม

"วันเอดส์โลกเป็นวันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนตระหนักถึงเอดส์และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อต่อไป" "ในวันนี้ของทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมต่าง[...]
Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 1 : พี่เพ็ญ

Human with red ribbon บทสัมภาษณ์นักกิจกรรมด้านเอชไอวีเอดส์ ตอนที่ 1 : พี่เพ็ญ

  "แรงบันดาลใจ ที่เริ่มสนใจ ในประเด็น HIV เกิดจากการไปประชุม General Assembly ของ IFMSA ปี 2007 ได้ไปเห็น แผนที่โลก ที่แสดง ระดับความชุกของ เอชไอวีทุกประเทศทั่วโลก แบบมีการแสดงผล 20 ปีย้อน[...]