แรงบันดาลใจจากการร่วมประชุม AM2014


first

 

จากการที่ได้เข้าร่วม AM2014 ที่ประเทศไต้หวันการเข้าร่วมในครั้งนี้ทำให้ผมได้เปิดโลกทัศน์และทัศนคติของตัวผมเองให้กว้างขึ้น เห็นมุมมองต่างๆของคนต่างชาติต่างภาษา นอกจากนี้ ยังได้เห็นได้ศึกษา และได้เรียนรู้การทำงานขององกรค์นักศึกษาแพทย์ ซึ่งถือได้ว่าเก่าแก่และมีสมาชิกมากสุดในโลก
หนึ่งในกิจกรรมที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ project fair รูปแบบเหมือนงานที่นำ project ต่างๆของแต่ละประเทศมาแสดง ซึ่ง project ที่ทำให้ผมประทับใจอย่างมาก คือ bone marrow project เนื่องจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญของโครงดังกล่าว แต่น่าเสียดายที่ประเทศไทยยังไม่มีใครเริ่มprojectนี้
และอีกอย่างผมได้เข้าร่วมsession project management ด้วย ผมเลยอยากใช้ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผม บุคคลอื่นๆ และสังคมมากที่สุด
ยิ่งไปกว่านั้นผมเชื่อเสมอว่า″ถึงแม้เราจะเป็นแค่นศพ. คนนึงแต่ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะทำเพื่อสังคม ไม่ว่าจะยากหรือหนักสักเพียงใด เราก็สามารถทำสิ่งนั้นได้”ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาสใจให้เกิดโครงการที่เรียกว่า “national bone marrow”

>>>National Bone marrow คืออะไร??
คือกลุ่มของนักศึกษาแพทย์ที่มีกันเกือบทั่วโลก แต่สำหรับปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกลุ่ม marrow ในประเทศไทย สำหรับจุดประสงค์ของ national bone marrow คือ
– รณรงค์ให้รู้จัก marrow transplantation กันมากขึ้น
– เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเม็ดเลือดเช่น leukemia
เป็นกำลังให้พวกเราและเตรียมตัวพบกันน่ะครับ

“Be a match Save a life”

เฟิร์ส วิษณุ เพชรสาย
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทมหาวิทยาลัยมหิดล(PI)
ผู้เข้าร่วมประชุมประจำปี IFMSA ณ ประเทศไต้หวัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *