รับสมัคร IFMSA-Thailand committee 2015-2016 รอบที่ 3


อยากร่วมงานกับเรา ฟังทางนี้!!!
โอกาสร่วมงานกับ IFMSA-Thailand มาถึงแล้ว 😀

รับสมัคร กรรมการรุ่นใหม่ไฟแรง IFMSA-Thailand committee 2015-2016 รอบที่ 3
ในตำแหน่ง
1. NOME
2. NORA
3. Liaison officer of IFMSA Thailand
4. Project director
5. Boot camp director
6. Regional coordinator for Northeast
7. Regional coordinator for South
8. IT
9. Art works
10. Publications
11. Photos & Videos

วิธีการสมัคร
1. ดาวน์โหลด และกรอกใบสมัคร พร้อมเขียน Motivation Letter
2. ส่งใบสมัครและ motivation letter มาที่อีเมล president@ifmsa-th.org และ secgen@ifmsa-th.org ภายในวันที่ 21 มิถุนายน
3. ขอให้ผู้สมัคร เตรียมตัวนำเสนอตนเอง เป็นเวลา 5 นาที และ ตอบคำถามเป็ นเวลา 5 นาที(สำหรับวัน เวลา สถานที่และลำดับการนำเสนอจะแจ้งให้ทราบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/ifmsa.thailand หรือ president@ifmsa-th.org หรือทาง นายนิธิศ กิตติวัฒน์ไพศาล นิสิตแพทย์ชั ้นปี ที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 085-553-7568 e-mail: train_tourist@docchula.com

 

เอกสารชี้แจงการสมัคร และใบสมัคร

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *