SCOPE-Thailand project

ข่าวสารเกี่ยวกับ SCOPE-Thailand project


SCOPE-Thailand project season 3

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทั่วประเทศ ไม่จำกัดสถาบัน ที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในต่างประเทศ มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนชั้นคลินิก เป็นเวลา 1 เดือน Deadline: 17 ตุลาคม 2558 โควตาที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 10 รายการ ประกอบด้วย… Read the rest